Samplau/Samples


 

Diolch am ddangos diddordeb yn fy ngwahoddiadau priodas a deunyddiau papur cartref.

Os hoffech weld safon fy ngwaith archebwch enghreifftiau o’r hoff gynllun yn eich dewis liw trwy’r ffurflen isod. Mae pob enghraifft yn cael ei wneud yn arbennig i’r archeb a, lle bo modd, byddaf yn rhoi enwau personol ar eich enghraifft er mwyn i chi weld sut byddan nhw’n edrych. Dim ond gwahoddiadau sydd ar gael fel enghreifftiau.
Cost bob enghraifft ydy £3.50 a bydd £1.50 ychwanegol ar gyfer eu hanfon. Dylech ganiatáu pythefnos cyn eu derbyn yn ystod ein cyfnodau prysur er ein bod yn gwneud pob ymdrech i anfon enghreifftiau cyn hynny.
Llenwch eich manylion isod a chlicio ar ‘submit’

*Unwaith y byddaf wedi derbyn eich ffurflen, byddaf yn anfon e-bost atoch yn esbonio sut i dalu am eich sampl ar-lein

 

Thank you for your interest in my handmade wedding invitations and stationery.

If you would like to see the quality for my products then please order samples of your chosen designs in your chosen colours using the form below. Samples are made to order and so where applicable I will personalise your samples with names for you so you can see exactly how they will look. You can order samples of invitations only. The cost of each example is £3.50 and additional £ 1.50 for shipment.
Please allow up to 2 weeks for delivery during our busy periods, although we try to get samples complete much quicker than this
Please fill in your details below

*Upon receipt of your form, I will email information to you on how to pay for your sample online

 
 

Archebu Samplau / Order Samples Form

Enw / Name : *
Enw / Name :
Dyddiad Priodas / Wedding Date : *
Dyddiad Priodas / Wedding Date :