Cynllun Eistedd/Table Plan

Cynllun Eistedd/Table Plan

35.00

Maint Cynllun Bardd (hen ei fframio) / Table Plan Size : A3 (unframed)

Mae ein cynlluniau bwrdd wedi'u cynllunio'n ofalus i gydweddu â phob un o'n cynlluniau priodas. Mae cynllun bwrdd yn cynnwys panel pennawd, gyda'ch enwau a dyddiad eich priodas, y bwrdd uchaf a darn ar gyfer pob un o'r byrddau yn eich priodas, cynhyrchir y rhain ar fwrdd un ochr ac wedi gorffen i gydweddu eich holl ddeunydd ysgrifennu arall. Fel arall, gallwch archebu dim ond y darnau ar gyfer y cynllun bwrdd y gellid eu defnyddio mewn amryw o ffyrdd, er enghraifft eu rhoi mewn fframiau neu eu hongian o fewn ffrâm llun mawr / Our table plans are carefully designed to match each of our wedding stationery ranges. Table plans include a header panel, with your names and the date of your wedding, top table and a piece for each of the tables at your wedding, these are produced on a single sided board and finished to match all your other stationery. Alternatively, you can order just the pieces for the table plan which could be used in a variety of ways, for example putting into frames or hanging them within a large picture frame

Cynllun/Design:
Quantity:
Add To Cart