Rhifau neu Enwau Bwrdd/Table Numbers or Names

Rhifau neu Enwau Bwrdd/Table Numbers or Names

3.50

Maint / Size : 17cm x 11.5cm

Gellir cynhyrchu'r rhain fel naill ai enwau neu rifau bwrdd. Fe'u hargraffir ar y ddwy ochr fel y gall eich gwesteion eu gweld yn glir ar eich diwrnod priodas. Os hoffech chi fframio eich rhifau bwrdd yn hytrach na'u cael mewn deiliaid yna rhowch wybod beth yw maint y ffram a gallwn eu cynhyrchu fel cardiau un ochr i ffitio'r fframiau. / These can be produced as either table names or numbers. They are printed on both sides, so they can be clearly seen by your guests on your wedding day. If you would like to frame your table numbers instead of having them in holders then just let us know the dimensions of the frames and we can produce them as single sided cards to fit the frames.

Cynllyn/Design:
Quantity:
Add To Cart