Priodasau / Weddings


Pecyn Cariad -

Archebwch 4 neu fwy o nwyddau gennym ar gyfer eich diwrnod mawr, a chewch ostyngiad o 15% oddi ar yr archeb gyfan a photel o siampen! / Order 4 or more products from us for your big day, and you can get a 15% discount off the whole order and a bottle of Champagne!

Pecyn Serch -

Archebwch 3 o’n nwyddau gennym ar gyfer eich diwrnod mawr, a chewch ostyngiad o 10% oddi ar yr archeb gyfan a photel o prosecco! / Order 3 of our products from us for your big day, and you will get a 10% discount off the whole order and a bottle of prosecco!