Amdanom ni/About Us

IMG_3026.JPG

“Mae fy nwyddau yn unigryw, ac wedi’i creu gyda llaw, er mwyn sicrhau y safon gorau i’r cwsmer” Eirian Wyn

Eirian ydw i, rwy’n wraig ffarm ac yn Fam i dri o blant prysur!  Wrth drefnu priodas fy hun yn 2007, daeth i’r amlwg bod bwlch yn y farchnad am wahoddiadau a deunyddiau priodas yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Fel un sy’n ymddiddori mewn dylunio ers pan yn blentyn, penderfynnais fynd ati i sefydlu’r cwmni ar ein fferm deuluol ni yng nghanolbarth Cymru.

“Mae gwahoddiadau priodas yn elfen hollbwysig o’r diwrnod mawr. Dyma’r peth cyntaf mae’r gwesteion yn ei weld ac mae’n gosod y naws a’r safon ar gyfer y briodas”

Mae pob priodas yn unigryw, ac mae darpru nwyddau unigryw a phersonol yn rhan annatod o’r busnes. Mae’n fraint cael cydweithio gyda chyplau yng Nghymru a thu hwnt, ac rwy’n ffodus i gael bod yn rhan bach o’r diwrnod mawr.

Yn ogystal â’r nwyddau priodasol, rydw i hefyd yn cynllunio a chynhyrchu cardiau cyfarch unigryw, ac eto, mae’r wasanaeth personoli ar gael ar gyfer pob un o’r cynlluniau ar y wefan. Rwy’n ffodus bod siopau ar hyd a lled Cymru yn cysylltu â mi er mwyn gwerthu fy nwyddau,  os hoffech chi werthu fy nwyddau, cysylltwch!

Diolch am ymweld â’r dudalen, cysylltwch am fanylion pellach a phrisiau!

 

“My designs are unique and all made by hand to ensure the best quality for the customer” Eirian Wyn

Hi, I’m Eirian, a farm wife and a mother of three busy children! When I was organising my own wedding in 2007, I discovered that there was a gap in the market for Welsh and bilingual wedding stationary. I’ve loved art and design from a very young age so I decided to turn my passion into a business and set up my own design studio on our family farm in Mid Wales.

“Wedding invites are incredibly important. The invite is the first item the guests see and they set the tone and the standard for the big day”

Each wedding is unique and that’s why I offer a unique and bespoke design service for my customers. I work with the couple to ensure the products reflect their personalities and themes. I have worked with couples in Wales and beyond and I feel fortunate to play a small part in their big day.

In addition to my wedding stationary, I have now developed a bespoke and personalised greetings card service to suit all occasions. Designs can be seen here on my website. I also sell my greetings cards in various outlets throughout Wales, if you would like to stock these products, please get in touch!

Thank you for visiting my page, feel free to contact me for enquiries and quotes!